מחזרו בקבוק ריק על מנת לבנות מחולל טורנדו זה, הפועל על סוללות.
צרו טורנדו מדהים על השולחן שלכם!
חוו את הכח האדיר של תופעת טבע זו.

מדעי הטורנדו

₪90.00Price